Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

04-11-2021

Dick van den Noort e.a. Wie was dat ook alweer? Dagboek voor 17-plussers. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 365 blz.; € 17,95.

De meeste auteurs van dit dagboek, dat elke dag een bijbels persoon centraal stelt, hebben onderwijservaring. Omdat deze alfabetisch aan de orde komen, volgt op Esther Eunice en komt dan Ezau. Onder de medewerkers ds. P. van der Kraan, evangelist Joh. Krijgsman, ds. R.W. Mulder en ds. E. van den Noort.