Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

04-11-2021

Octavius Winslow Lof uit kindermonden. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 173 blz.; € 13,95.

Boekje over de levens van Elizabeth Linn en Elizabeth Aitchinson, twee meisjes uit Edinburgh die deelden in de geestelijke opwekking die in de negentiende eeuw plaatshad. ‘Wat is jeugdige vroomheid toch onuitsprekelijk lieflijk en innemend’, schrijft de auteur.