Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

04-11-2021

Octavius Winslow Morgengedachten. Dagelijks wandelen met God. Uitg. de Ramshoorn, Goes; 454 blz.; € 24,50.

Ruim twintig jaar na de verschijning in het Nederlands van Winslows dagboek uit 1857 verschijnt nu de zesde druk. Samen met de ‘Avondgedachten’ vormt deze uitgave de serie ‘Dagelijks wandelen met God’.