Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

04-11-2021

Arthur Alderliesten Stervenskunst bij Luther. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 132 blz.; € 11,95.

De auteur, directeur van ‘Schreeuw om leven’, verwoordt Luthers visie op leven, dood en sterven als antwoord op ‘voltooid leven’. Uit 1519 is een preek over de voorbereiding op het sterven opgenomen. Daarna volgt een essay van de auteur over de vraag hoe Luthers insteek vandaag helpend kan zijn.