Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

18-11-2021

Ds. A.J. Mouw e.a. Volharding 2022. Uitg. Groen, Heerenveen; 370 blz.; € 9,99.

Het jaarlijks verschijnende dagboek bij de Herziene Statenvertaling bevat een korte meditatie en een treffend citaat voor elke dag. Onder de medewerkers prof. M.J. de Vries, ds. A. Baas, ds. P.M. van ’t Hof, ds. J.W. van Estrik en W. Büdgen.