Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

18-11-2021

Ds. M. Baan e.a. Voor hart en huis. Uitg. Groen, Heerenveen; 365 blz.; € 9,99.

In grote letter verscheen dit bekende dagboek voor 2022. Medewerking gaven de hervormde predikanten M. Baan en D.J. Budding, uit de Christelijke Gereformeerde Kerken ds. H. Polinder en ds. A. van Heteren, uit de Geref. Gemeenten ds. W.A. Zondag.