Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

02-12-2021

Sofieke van Olst Veilig bij jou. Samen werken aan een hechte relatie. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 110 blz.; € 11,95.

De auteur, psychosociaal hulpverlener bij stichting De Vluchtheuvel, schreef voor gehuwden een boekje om samen aan een hechte relatie te werken, gebaseerd op Emotionally Focused Therapy, een therapie die ervan uitgaat dat ieder zoekt naar een veilige plek bij de ander.