Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

16-12-2021

Todd Nettleton Een jas met kogelgaten en 39 andere opbouwende verhalen van vervolgde christenen. Uitg. SDOK, Gorinchem; 272 blz.

De auteur werkt voor Voice of the Martyrs, zusterorganisatie van SDOK. Aan de ervaringen van honderden christenen met vervolgingen koppelt Nettleton concrete lessen voor christenen in het Westen. Aan elk verhaal is een bijbeltekst of overdenking toegevoegd. Omdat een sponsor voor de financiering zorgde, is dit boek gratis aan te vragen via sdok.nl/kogelgaten.