Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

06-01-2022

Nynke Dijkstra-Algra Pastoraat voor iedereen. Praktische adviezen voor de gemeente. KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht; 127 blz.; € 13,99.

Deze tiende druk verschijnt 21 jaar na de eerste. De auteur ontvouwt in twaalf hoofdstukjes dat ieder in de gemeente pastoraat nodig heeft én op zijn tijd pastoraat geven kan.