Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

06-01-2022

Henk Drost Gods lieveling. Salomo’s wijsheid. Uitg. Woord en wereld, Soest; 136 blz.; € 13,50.

In dit cahier tot versterking van het gereformeerde leven gaat ds. Drost in op de geschiedenis van Salomo, met name over hoe God in deze geschiedenis meer laat zien van Zichzelf.