Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

03-02-2022

Leon van den Broeke (red.) God, geld en geloofsgemeenschappen. KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht; 158 blz.; € 17,99.

Voor geloofsgemeenschappen zijn de financiën tot een complex thema gaan behoren, in de kerk ook geen populair onderwerp. Er zit wat spanning tussen overzichten in Excel, vermogensbeheer én geloofstaal. Dat constateert de redacteur van deze bundel, dr. Leon van den Broeke. In negen bijdragen in deze bundel worden kerken en voorgangers gestimuleerd ondernemender te zijn, zonder het Evangelie daarbij uit het oog te verliezen.