Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

17-02-2022

Jonathan Edwards Bidden om Zijn komst. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 124 blz.; € 11,95.

In dit boekje van de opwekkingsprediker Jonathan Edwards staat het gebed om de wederkomst van de Heere Jezus centraal. In de inleiding schrijft dr. W. van Vlastuin dat we van Edwards leren dat religie een zaak is van kracht, van het hart, van bevinding.