Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

17-03-2022

Elisabeth Elliot Rein leven voor Gods aangezicht. In je relatie en als alleenstaande. Uitg. Groen, Heerenveen; 184 blz.; € 17,99.

De in 2015 overleden Elliot gaat pastoraal en persoonlijk, op grond van haar ervaringen als ongehuwde vrouw en jonge weduwe, in op de strijd om rein te leven. ‘Het liefdesleven van een christen is een belangrijk gevechtsterrein.’