Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

17-03-2022

Dr. P. de Vries Zicht op de Bijbelse boodschap. Bijdragen over het Oude en Nieuwe Testament. Uitg. Brevier, Kampen; 280 blz.; € 24,99.

In dit boek bespreekt ds. De Vries, verbonden aan de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’, vier thema’s: de boodschap van verzoening in het Oude Testament, de boodschap van bekering bij de profeten, de boodschap van het komende gericht in het onderwijs van Jezus en de boodschap van het Evangelie naar Johannes. ‘Goede dogmatiek luistert naar de Schrift.’