Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

31-03-2022

Maarten Luther Machtige Arm, lijdende Knecht. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 150 blz.; € 17,95.

Dr. G.A. van den Brink uit Apeldoorn zorgde voor de vertaling (voor het eerst in het Nederlands) van Luthers commentaar op Jesaja 53, per woord of zinsdeel, een bijbelverklaring die tevens inzicht in de mens Luther geeft. Duidelijk wordt dat God Zich openbaart onder de schijn van het tegendeel, ook als Christus (de Arm van de Heere) de lijdende Knecht is.