Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

31-03-2022

Hans Alderliesten Sta op en leef. Augustinus over goed leven en goed sterven. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 108 blz.; € 12,95.

De auteur legt zijn oor te luister bij de kerkvader Augustinus, als het gaat om een goed leven en een goed levenseinde. Het is een vooropgaan in de zoektocht naar genade, waarbij op Christus de schijnwerper valt. ‘Alle overvloed die buiten U omgaat, is armoede.’