Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

31-03-2022

Henk van den Brink, ds. D.W. Tuinier e.a. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Uitg. De Ramshoorn, Goes; 114 blz.; € 23,50.

Bij de Psalmen 26 tot en met 50 maakte Henk van den Brink schilderijen en schreef ds. Tuinier uit Kampen (Geref. Gemeenten) meditaties. Tevens is de psalmberijming van Jacobus Revius opgenomen, die verwant is aan de berijming van Datheen.