Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

31-03-2022

David de Jong Defragmenteer mijn hart. Bijna honderd stichtelijke stukjes. Uitg. Woord & wereld, Soest; 108 blz.; € 13,50.

Dit deeltje in de reeks Cahiers tot versterking van het gereformeerde leven bundelt bijna honderd schriftoverdenkingen van 1950 tekens van de vrijgemaakt-gereformeerde ds. D. de Jong. Het gaat hem om concentratie op de Ene.