Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

14-04-2022

HGJB (red.) Belijdenis doen. Uitg. Groen, Heerenveen; 96 blz.; € 14,99.

Voor jonge lidmaten stelde de HGJB een boekje samen met veertien artikelen over bekering, geloven in de praktijk, het geloof delen enz. Bijdragen zijn opgenomen van ds. W.J. Dekker, ds. H. Harkema, Diane Palm, ds. W. Markus e.a.