Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

14-04-2022

Frances Ridley Havergal Toegewijd leven. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 148 blz.; € 17,95.

Na de vele reacties op ‘Neem mijn leven, laat het Heer’ schreef Frances Havergal een boekje waarin ze aan de hand van de coupletten van haar lied verwoordt hoe we leven kunnen tot Gods eer. Ze draagt uit dat een toegewijd leven tot zegen van jezelf én van de ander is. ‘Toewijding is niet alleen gericht op mijn behoud, maar ook op Zijn glorie.’