Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

14-04-2022

Charless Ross Het binnenste heiligdom. Uitleg over Johannes 13-17. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 188 blz.; € 18,95.

In 1887 preekte Ross (tijdgenoot van Bonar en McCheyne) in zijn Schotse gemeenten over Johannes 13 tot 17, over de laatste uren van Jezus’ omgang met Zijn discipelen. Het liefste preekte ds. Ross over de heerlijkheid van Christus, de uitwerking van Zijn verzoening, de rijkdom van Gods genade en de noodzaak van het werk van de Geest.