Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

PJV
Door: PJV
17-12-2020

Thomas Watson De enige Medicijnmeester. Uitg. Den Hertog, Houten; 89 blz.; € 13,50.

Twee overdenkingen over Lukas 5:31 (Die gezond zijn hebben de Medicijnmeester niet nodig…) van de hand van de zeventiendeeeuwse puriteinse prediker Watson.

PJV
PJV