Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

28-04-2022

Elise Pater-Mauritz en Ellen Boogaard-Mauritz Ik loof U. Handboek bij zwangerschap, geboorte en kraamtijd. Uitg. Den Hertog, Houten; 274 blz.; € 22,50.

Vanuit bijbels perspectief wil dit handboek voor aanstaande moeders praktisch én bezinnend vragen behandelen die te maken hebben met zwangerschap, geboorte en kraamtijd. De verwondering over Gods schepping staat centraal. De auteurs zijn oudste en jongste zus uit een gezin van acht kinderen, schelen achttien jaar. Enkele gastauteurs gaven hun medewerking.