Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

28-04-2022

Bram Koerts, Jaap van Niejenhuis en Paul Stoorvogel Sportcommunity. Kerk in de wijk. Uitg. Ark media, Heerenveen; 238 blz.; € 21,99.

De sportcommunity wordt gevormd door een groep christenen uit de kerk die wekelijks met kinderen en jongeren in de wijk gaan sporten. Er ‘ontstaan discipelschapsrelaties waarbij zowel de christelijke als de nog-niet-christelijke jongeren samen naar Jezus toegroeien’. Een boek dat concrete handvatten bieden wil.