Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

28-04-2022

Linda Bikker en Bernard van Vreeswijk Je bent gedoopt! Uitg. Groen, Heerenveen; 32 blz.; € 13,99.

Dit prentenboek is een hulpmiddel om met je kind van drie tot zes jaar over de doop te praten. Voor elke pagina is een gespreksvraag toegevoegd.