Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

27-05-2022

Jan Pool Kom, Heilige Geest! KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht; 174 blz.; € 15,99.

Jan Pool is voorganger van Shelter Haarlem.

Ook hij wil zijn lezer meenemen op een ontdekkingstocht naar Wie de Heilige Geest is, ‘omdat er een kloof is tussen wat de Bijbel zegt over de Geest en hoe de meeste gelovigen en kerken vandaag functioneren. Een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest hebben we nodig.’ Over de Geest als de schatbewaarder en beheerder van al Gods rijkdommen.