Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

27-05-2022

Koos-Jan de Jager en Bart Wallet (red.) Heilige stilte. Publieke religie en de Nederlandse dodenherdenkingen sinds 1945. KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht; 192 blz.; € 16,99.

Bundel met wetenschappelijke artikelen die nieuw zicht wil bieden op de dynamische rol van religie in het politieke en maatschappelijke leven. ‘Religie blijkt ook een bron van nationale eenheid geweest te zijn.’ Dit Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme na 1800 brengt de Nederlandse herinneringscultuur voor het voetlicht. Een greep uit de artikelen: Koos- Jan de Jager schrijft over de erevelden in Indonesië 1946-1949, Bart Wallet over de Joodse herinneringscultuur van de Tweede Wereldoorlog in Nederland, terwijl Ewart Bosma de herinneringscultuur van Rijssen sinds 1945 in beeld brengt.