Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

09-06-2022

Historisch Tijdschrift GKN, nr. 45 68 blz.; € 8 per nummer; aanmelden bij f_rozemond@ziggo.nl.

Jaarlijks verschijnen twee afleveringen van het HTG, het tijdschrift over de geschiedenis van de voormalige Gereformeerde Kerken. Het eerste artikel uit nummer 45 zoomt in op de houding van gereformeerden ten opzichte van de Olympische Spelen die in 1928 in Amsterdam gehouden werden, waarbij distantie vanwege de zondagsheiliging gepaard ging met het verlangen om te getuigen. Toen een voorbijganger aan een gereformeerd kerklid de weg vroeg naar het sportcomplex, antwoordde deze: ‘Weet ik niet, maar ik weet wel de weg naar de Keizersgrachtkerk.’ Ds. E.J. Terpstra uit Bunschoten schrijft over een van zijn voorgangers op gereformeerd Urk, de strijdvaardige ds. B.A. Bos, die eerst uit volle overtuiging de Vrijmaking van 1944 steunde, maar eind jaren veertig deze kerkscheuring weer ongedaan wilde maken: ‘een man die eenheid zocht, maar verdeeldheid bracht’.