Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

JvdG
Door: JvdG
23-06-2022

Angela Jager en Marije Osnabrugge Op bezoek in de Republiek. Reisverslagen uit de zeventiende en achttiende eeuw. Uitg. WBOOKS, Zwolle; 112 blz.; € 24,95.

Gedurende de twee eeuwen die in de titel vermeld zijn, trokken reizigers voor zaken, studie of ‘uit louter nieuwsgierigheid’ naar wat toen heette De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Wat buitenlanders in Nederland aantroffen, hebben ze vaak in reisverslagen vastgelegd. Een collage daarvan is bijeengebracht in dit fraaie, rijk geïllustreerde boek. Aan de orde komen de trekschuit en de kaaskoppen, de Hollandse scheepsbouw en de schutterij, de Nederlandse schoonmaakwoede en ‘het specerijmagazijn van de Vereenigde Oostindische Compagnie’. Het praalgraf van Willem de Zwijger wordt als ‘een van de meest indrukwekkende grafmonumenten’ getypeerd. Ook ‘de labadisten in Wiewerd’ en ‘de zeilwagen van Simon Stevin’ worden genoemd.

Een fraai hoofdstuk is gewijd aan kunst, wetenschap en samenleving. Alles bijeen een unieke reportage van kijk op Nederland door buitenlanders.

JvdG
JvdG