Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

23-06-2022

Ds. J. Driessen Zending van Gods heil. Uitg. Lucas boeken, Tholen; 168 blz.; € 16,90.

Onder de 52 in dit boek opgenomen meditaties van ds. Driessen (Geref. Gemeenten) hebben er verschillende betrekking op het zendingswerk. Zeven jaar werkte de vorig jaar overleden predikant zelf in Zuid-Afrika.