Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

07-07-2022

Gerrit ten Berge Schatrijk. Met Johannes in het spoor van Jezus. Uitg. Ark media, Heerenveen; 376 blz.; € 16,99.

Opnieuw verscheen een dagboek voor jongeren van de hand van catecheet Gerrit ten Berge, nu voor 12-plussers. De auteur volgt Johannes, de beste vriend van Jezus, opdat zijn lezers de Bijbel beter begrijpen en rijk worden door te graven in deze schat.