Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

04-08-2022

Hetty Lalleman Quickscan van het Oude Testament. Uitg. Ark media, Heerenveen; 127 blz.; € 15,99.

De auteur, als oudtestamenticus verbonden aan Spurgeon’s College in Londen, geeft in dit boekje de grote lijnen van het Oude Testament weer en legt verbindingen met het Nieuwe. Ze doet dit in de hoop dat haar lezer het Oude Testament beter gebruiken kan in de praktijk van het leven. Hoofdstukken zijn onder andere Schitterende schepping, Problematische patriarchen, Liefdevolle leefregels, Protesterende profeten en Voetsporen van de Verlosser.