Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

PJV
Door: PJV
25-08-2022

Jannetje Koelewijn Late liefde. Uitg. Van Oorschot, Amsterdam; 138 blz.; € 17,50.

Je zult als twaalfjarige maar verliefd worden op je leraar Grieks, om 36 jaar later met hem te trouwen. Hij (Arie Hoekstra, de grootvader van onze huidige minister van Buitenlandse Zaken) is dan zestiger, hoogleraar in Brussel en decennia ongelukkig in zijn huwelijk. Zij (Margaretha H. Schenkeveld) inmiddels ook hoogleraar Moderne Letterkunde aan de Vrije Universiteit. Tjonge!

Op haar hoge leeftijd (1928) ontvangt prof. Schenkeveld in 2021 bijna wekelijks haar oudstudente Jannetje Koelewijn, met wie terugblikkend op haar leven een hechte vriendschap ontstaat, die hartelijk is én iets voornaams houdt. Ze kijken terug naar de tijd dat literatuur nog in hoog aanzien stond. Openhartig legt ze haar leven open, vertelt dat haar man er geen probleem mee had dat zij geloofde in God en hij niet. Vooral zien we in Arie en Margaretha twee erudiete en gelijkmatige mensen reageren op de popularisering van onze cultuur, de oppervlakkigheid, de obsessie met jong en snel en rijk.

PJV
PJV