Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

PJV
Door: PJV
25-08-2022

Lucius W. de Graaff Ismaël was geen islamiet. Uitg. Woord en Wereld, Soest; 80 blz.; € 13,50.

Ds. De Graaff, emeritus predikant van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt), bestrijdt in deze uitgave wat christenen wel beweren, namelijk dat Ismaël de aartsvaders van de Arabische moslims geworden is. Hij gaat in op de vraag hoe we moeten aankijken tegen de belofte dat Ismaël uitgroeien zou tot een groot volk met twaalf vorsten en bespreekt in dit Cahier tot versterking van het gereformeerde leven de plaats van Ismaël in de geschiedenis van het volk Israël.

PJV
PJV