Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

08-09-2022

W.J.C. van Blijderveen Geloven en gehoorzamen. Mediteren over de Bergrede. KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht; 167 blz.; € 16,99.

De predikant van de hersteld hervormde gemeente van Kruiningen gaat in dit bijbelstudieboek vanuit de Bergrede in op de vraag hoe geloven zich verhoudt tot ons dagelijks leven. Het is een bewerking van preken uit Mattheüs 5-7 die hij in zijn vorige gemeente, Woudenberg, hield.