Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

PJV
Door: PJV
17-12-2020

Ds. W.A. Zondag Ons goddelijk beroep. Bijbels denken over werk in 52 overdenkingen. Uitg. Den Hertog, Houten; 164 blz.; € 13,90.

Ds. Zondag, predikant van de gereformeerde gemeente van Dordrecht, laat zien hoe in de Bijbel werkgeverschap en werknemerschap door godvrezende mensen uitgeoefend werd. Hij probeert een toespitsing te maken naar onze hedendaagse werkomgeving. Een uitgave in samenwerking met de RMU.

PJV
PJV