Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

PJV
Door: PJV
22-09-2022

Ds. H.E. Veldhuijzen e.a. Volharding 2023. Dagboek bij de HSV. Uitg. Groen, Leeuwarden; 370 blz.; € 9,99.

Ook voor het komende jaar verschijnt dit dagboek, dat op elke bladzijde naast een korte meditatie een pakkend citaat bevat. De medewerkers (onder anderen ds. A. Baas, dr. S.D. Post, ds. J.W. van Estrik en W. Büdgen) komen uit vier verschillende kerken.

PJV
PJV