Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

PJV
Door: PJV
22-09-2022

Jeanine Stouten-Goud Onderzoekt de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Uitg. De Ramshoorn, Goes; 170 blz.; € 23,50.

Dit kijk- lees- en puzzelboek bij een van onze belijdenisgeschriften bevat bij elk van de 37 artikelen een schilderij, een toelichting, wat vragen en puzzels. Ds. A. Moerkerken schreef een Woord vooraf. Het oogmerk is het inprenten van de geloofsleer.

PJV
PJV