Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

06-10-2022

Henk Koesveld Stenen wachter. Uitg. Den Hertog, Houten; 251 blz.; € 16,90.

In de loop van de jaren heeft de onderwijsman Henk Koesveld een hele rij fraaie historische jeugdboeken geschreven, een opdracht waarmee hij rustig voortgaat. Ook in Stenen wachter vertoeven we in de Middeleeuwen, volgen we Rafaël, leerling in het klooster in Coucy, ten tijde van de Honderdjarige Oorlog (1337- 1453). Te midden van de chaos in het land komt Rafaël in gevaarlijke situaties terecht, nadat in 1356 de grote veldslag bij Poitiers uitgevochten is.