Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

06-10-2022

Ds. H. Zweistra e.a. Wijs ons Uw wegen. Biddend omgaan met kinderloosheid. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 112 blz.; € 13,95.

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Reformatorische Vereniging van Ongewild Kinderloze Echtparen (Revoke) verscheen dit cadeauboekje, om kinderloze echtparen te ondersteunen. Diverse fasen in het leven worden belicht. Medewerking verleenden onder meer ds. R.A.M. Visser, ds. J. Roos, ds. J. Belder en ds. H.J. Stoutjesdijk.