Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

W.H.Th. Moehn
Door: W.H.Th. Moehn
29-12-2020

Dr. Koert van Bekkum Verdreven uit de hof, levend uit de belofte. Mens en wereld in het licht van Genesis 1-11. Uitg. Willem de Zwijgerstichting, Postbus 295, 3740 AG Baarn.

Er is weinig voor nodig om verzeild te raken in een heftige discussie over de eerste hoofdstukken van Genesis. Heeft de slang gesproken? Hoe is de ‘taal’ van de aardlagen te verbinden met de taal van Noach en de zondvloed? Dr. Koert van Bekkum, predikant, oudtestamenticus en bestuurslid van de Willem de Zwijgerstichting, heeft in deze brochure gekozen voor een andere insteek. In een achttal hoofdstukken biedt hij een parafrase van de eerste hoofstukken van Genesis en wil hij luisteren naar de boodschap van het begin van de Bijbel.

Wat is de positieve betekenis van deze insteek van de Bijbel en wat willen deze hoofdstukken zeggen over mens en wereld? Levensdrift, fascinerende uitvindingen en dodelijke keuzes strijden om de voorrang. En toch is er toekomst, omdat deze wereld gedragen wordt door Gods belofte.

Regelmatig vraagt de schrijver zich af hoe de tekst moet hebben geklonken in de oren van de eerste lezers. Soms levert dat een verrassend gezichtspunt op, bijvoorbeeld wanneer het gaat om de lange opsomming van de nakomelingen van Noachs zonen in Genesis 10. Wie een poging doet om de Bijbel weer eens helemaal te lezen van Genesis tot de laatste bladzijde van Openbaring, stuit op de lange lijsten met namen. Het begin van 1 Kronieken spant daarbij de kroon. Voor de eerste lezers moeten al die namen ‘een feest van herkenning zijn geweest’.

De eerste hoofdstukken van Genesis bieden troost in een tijd vol crises. De mensheid mag weten dat de wereld nooit meer geheel verzwolgen zal worden door de elementen. God Zelf zorgt ervoor dat het leven mogelijk is en schenkt de belofte van de totale vernieuwing van Zijn schepping.

Aan de verschillende hoofdstukken zijn gespreksvragen toegevoegd. De brochure is daardoor ook geschikt als studiemateriaal voor een (bijbel)kring of te gebruiken bij het bezinningsmoment van een kerkenraadsvergadering.

De brochure is te bestellen via www.willem dezwijgerstichting.nl of wdzst@kpnmail.nl. Ze kost € 4,30 (excl. verzendkosten), ook te verkrijgen via de boekhandel. Donateurs ontvangen in voor- en najaar een brochure voor een minimale donatie van € 7.

W.H.Th. Moehn, Hilversum

W.H.Th. Moehn
W.H.Th. Moehn