Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

20-10-2022

Charles Hodge De weg des levens. Schriftuurlijk spreken over geloof en bevinding. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 294 blz.; € 19,95.

Dr. P. de Vries schreef een Inleiding voor de uitgave van deze studie van prof. Hodge, in de achttiende eeuw verbonden aan Princeton (VS). Met name gaat hij in op hoe we weten dat de Bijbel Gods Woord is, wat de inhoud van de Bijbel is en welke gevolgen de bijbelse leer voor ons leven heeft als de Geest die toepast.