Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

20-10-2022

Ds. J.J. van Eckeveld e.a. Leven en licht. Bijbels dagboek 2023. Uitg. Den Hertog, Houten; 367 blz.; € 9,90.

Van dit bekende dagboek uit de gereformeerde gezindte verscheen de uitgave voor 2023. Onder de medewerkers zijn ds. M. Goudriaan, ds. L.W.Ch. Ruijgrok en ds. J.S. van der Net.