Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

03-11-2022

J.C. Ryle Vroeg de Heere zoeken. Bijbelse vertellingen voor kinderen. Uitg. Den Hertog, Houten; 112 blz.; € 12,50.

Bundel met acht vertellingen uit de Bijbel die de anglicaanse bisschop Ryle voor kinderen hield, opdat ze al jong de Heere zouden zoeken. Aan het einde van elke vertelling staan een paar vragen. Voor kinderen vanaf zes jaar.