Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

03-11-2022

Brian McLaren Naakte spiritualiteit. Leven met God vanuit twaalf eenvoudige woorden. Uitg. Brandaan, Amersfoort; 318 blz.; € 22,99.

Dr. Jos Douma van de School voor Spiritualiteit schreef een aanbeveling voor dit boek, waarin McLaren ‘uitvoerbare handvatten voor een eerlijke spiritualiteit wil bieden’, waarin Christus centraal staat – ‘zonder de verstarring van wetticisme of religieuze gewoonten’.