Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

03-11-2022

J.C. Ryle Het Brood des levens. Bijbels dagboek. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 370 blz.; € 19,95.

Mw. J. Kranendonk-Gijssen stelde een dagboek samen naar aanleiding van de uitleggende gedachten van Ryle over de vier evangeliën, waarin we Christus’ leven volgen.