Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

17-11-2022

Drs. Ton van der Schans (red.) Aanvallen of verdedigen. De plek van orthodoxe christenen in polariserend Nederland. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 112 blz.; € 10,95.

Boekje dat voortkomt uit de Studium Generale van Driestar educatief en waarin in zeven bijdragen de verhouding van bevindelijk gereformeerden tot de samenleving gethematiseerd wordt. Onmogelijk is het om staande te blijven met een uiterlijke godsdienst die niet verinnerlijkt is, dat betogen onder meer L. van der Tang en dr. P.J. Visser.