Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

17-11-2022

Ds. C. Harinck Gods goedheid. Over de voornaamste eigenschappen van God. Uitg. Den Hertog, Houten; 110 blz.; € 14,90.

Ds. C. Harinck, die onlangs zestig jaar predikant binnen de Gereformeerde Gemeenten was, noemt twee dikke boeken van Stephan Charnock over de eigenschappen van God het beste werk dat ooit over dit thema geschreven is: rijke Schriftkennis, diep inzicht, grondig, ware vroomheid. In dit boekje geeft hij Charnock’s gedachten eenvoudig en kort weer.