Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

17-11-2022

Dr. Dirk Visser Hebreeën. Woorden voor christenen in een crisis. Uitg. Brevier, Kampen; 239 blz.; € 24,99.

De christelijke gereformeerde emeritus predikant constateert dat onze tijd lijkt op die van de Hebreeën: afval van God, achteruitgang in geloof en kerkgang. Hij wil dit bijbelboek daarom aandachtig lezen en gaat in op afscheid van de traditie, teleurstelling in God, welvaart, hyperindividualisme en… op de remedie.