Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

01-12-2022

Dr. H. van den Belt Een eeuwig verbond. Over de betekenis van de heilige doop. Uitg. Groen, Leeuwarden; 72 blz.; € 11,99.

Onderwijs over de doop blijft essentieel, voor doopouders en anderen. Een kwarteeuw na de eerste verscheen de dertiende, herziene druk, waarbij ds. Van den Belt de leerstellige passages wat aanpaste en de persoonlijke wat aanzette. De vormgeving kwam bij de tijd.